Opdrachtgevers

Publieke opdrachtgevers


Zoals o.a. Rijkwaterstaat, Provincies, Gemeenten, Politie en Justitie

Semi-publieke opdrachtgevers

Zoals o.a. stichtingen, onderwijs, (woon-)verenigingen en onderzoeksbureaus

Organisatiebureaus van evenementen

Wij ondersteunen bij allerlei type evenementen zowel groot- als kleinschalig, zoals o.a. sportevenementen, festivals en herdenkingen.

Bedrijven uit diverse branches

Wij werken voor vele bedrijven in diverse sectoren, zoals o.a.
  • Civiele techniek  (weg- en waterbouw)
  • Cultuurtechniek  (herinrichtingen en groenprojecten)
  • Infratechniek
  • Energietechniek
  • Milieutechniek
  • Logistiek
  • Bouw
  • Scheepvaart
  • Rioleringstechniek
  • Foodindustrie