Over Vevon

Sinds 1999 is Vevon specialist in het aanbrengen van tijdelijke verkeersvoorzieningen bij wegwerkzaamheden, bij evenementen en in geval van verkeerskundige calamiteiten. Voor calamiteiten zijn wij 24/7 bereikbaar.

De veiligheid voor de weggebruiker en de wegwerker staat bij de uitvoering van onze werkzaamheden altijd voorop.
Vanaf de initiatieffase adviseren we de opdrachtgever, werken we complete verkeersplannen uit en vervolgens plaatsen en onderhouden we de tijdelijke verkeersvoorzieningen. Bij het opstellen van de verkeersplannen proberen we een optimale doorstroming van het verkeer te bereiken waardoor het ongemak voor de weggebruiker tot een minimum wordt beperkt.

Vanuit onze vestigingen in Tilburg (tevens hoofdkantoor), Alphen a/d Rijn, Goes, Velddriel en Wessem worden onze werkzaamheden geïnitieerd, gecoördineerd en gerealiseerd. Het werkgebied is geheel Nederland. 
 
Vevon is een onafhankelijk bedrijf. Wij werken voor publieke en private opdrachtgevers in geheel Nederland.
 
Vevon is gecertificeerd volgens de kwaliteitsnormen NEN-EN-ISO 9001, VCA**, BRL9101 en ISO 14001.

De weg vrijmaken naar projectaanpak met visie

Tijdelijke verkeersvoorzieningen. Een complex werkterrein dat een duidelijke kwaliteitsaanpak verlangt. Vevon komt daaraan tegemoet met een visie waarin meerwaarde voorop staat. In elke fase zorgt Vevon voor een onderscheidende inbreng. Door een net iets bredere kennis en grotere inzet bij de advisering.
Door net iets geavanceerder hard- en software en meer betrokken ontwerpers. Door hantering en naleving van normen die net iets verder gaan dan de bestaande kwaliteits- en veligheidsnormen als die naar ons idee niet ver genoeg gaan. Door net iets zorgvuldiger te werk  te gaan bij aankoop, beheer en opslag van onze verkeersmaterialen. Een visie van meerwaarde die Vevon gekoppeld heeft aan een uiterst scherpe prijsstelling. Zó geven wij inhoud aan een betrouwbare samenwerking over een lange periode.

Aansturen op kwaliteit

Kwaliteit is voor Vevon het onbetwiste uitgangspunt. Dus werken de engineers van Vevon een compleet gedetailleerd plan uit dat naadloos aansluit bij bestek, wensen en voorwaarden. Met het accent op veilig, efficient en concurrerend prijsniveau. Kwaliteit die zich in dezelfde mate uitstrekt tot het werkvak. Het verladen, de plaatsing en het onderhoud van de gewenste voorzieningen gebeurt onder strikte controle en exact volgens het bestek en voorschriften.
 
Vevon beschikt over een groot arsenaal aan tijdelijke verkeersvoorzieningen. Materiaal in topconditie dat aan de laatste voorschriften voldoet. Omgeven met een bijzondere kwaliteitszorg op het punt van beheer en opslag.

Voorrang voor veiligheid

Veiligheid in het werkvak staat bij Vevon voorop. Dat begint met een tot in het kleinste details doordacht ontwerp. De ontwerpers bezoeken vooraf het werkvak om de situatie met eigen ogen te bekijken. Een werkwijze die het ontwerpen vergemakkelijkt en de kans op fouten miniem maakt.
Uiteraard is elk ontwerp gebaseerd op de meest actuele voorschriften en regelgeving. De C.R.O.W. publicatie 96a en 96b richtlijnen zijn daarbij ons uitgangspunt, waarbij we onze eigen normen en die van de opdrachtgever laten meewegen. Met als resultaat een ontwerp, dat zorgvuldigheid combineert met doeltreffendheid.
Met de zekerheid van een zeer aantrekkelijk prijskaartje zonder ook maar iets te tornen aan absolute veiligheid van weggebruiker en wegwerker.
 
Diezelfde hoge veiligheidsnormen gelden voor onze materialen en de manier waarop we die beheren. Op dat punt richten we ons volledig op de normen en richtlijnen van opdrachtgever en aannemer. En doen zich verkeersproblemen voor dan is onze calamiteitendienst 24 uur per dag beschikbaar.

Voorsprong door flexibiliteit

De kracht van Vevon schuilt in de omvang van de organisatie. Groot genoeg om elk project aan te kunnen, maar tegelijk klein genoeg om flexibel te kunnen werken. Precies in het gewenste tempo en met afspraak is afspraak als uitgangspunt.

De naam Vevon staat voor een enthousiast team van experts, elk van hun up-to-date geschoold en met een langjarige ervaring. Een team dat werkt met korte communicatielijnen, over een groot inlevingsvermogen beschikt en relatiegericht denken inhoud geeft.
 
Het resultaat is snelheid en efficiency in advisering, alert kunnen inspelen op nieuwe voorschriften en probleem-oplossend reageren bij veranderingen in omstandigheden of situaties.